Academia Cafe


Academia Cafe


Academia Cafe 2009

Location: Athens, Acadimias str.

Architect: Stavros Karamanlidis